start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
06.10.2014
Nie żyje Stanisław Palczewski

Założyciel KPN z Krakowa Stanisław Palczewski nie żyje. Był nestorem ruchu niepodległościowego II i III konspiracji w Małopolsce.

Zmarł w domu rodzinnym po długiej i ciężkiej chorobie 30 września 2014 roku.

Otoczony powszechnym szacunkiem, był mentorem i przyjacielem krakowskich Konfederatów Polski Niepodległej.

Cześć Jego pamięci!

Ryszard Bocian

*********

Biogram Stanisława Palczewskiego >>>

*********

Zmarł "Jaworzniak" Stanisław Palczewski

Na Wieczną Wartę odszedł kolejny z krakowskich żołnierzy niezłomnych, którego miałem zaszczyt znać od wielu lat i owocnie współpracować z nim na niwie niepodległościowej: Stanisław Palczewski.

Urodzony 21 czerwca 1935 roku w Jordanowie był w latach 1948-1952 uczniem III Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie, z którego wydalono go z powodów politycznych, maturę zdał więc w V LO im. Augusta Witkowskiego.

Był harcerzem (1946-1948), szefem sztabu Związku Walczącej Młodzieży Polskiej w latach 1950-1952, kolportował antykomunistyczne ulotki, zrywał czerwone flagi, wykonywał napisy na murach, planował zamachy na milicjantów. Za tę działalność spędził 7 lat w obozie dla młodocianych więźniów politycznych w Jaworznie.

Po opuszczeniu miejsca odosobnienia nie zaprzestał politycznej aktywności, będąc między innymi rzecznikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie, kolporterem wydawnictw niezależnych, współredaktorem "Opinii Krakowskiej", organizatorem demonstracji patriotycznych.

1 września 1979 roku znalazł się w gronie współzałożycieli Konfederacji Polski Niepodległej, będąc m.in. członkiem jej Rady Politycznej i szefem Obszaru II w Krakowie. Był też członkiem "Solidarności".

13 grudnia 1981 roku internowany, 20 lipca 1982 roku zwolniony i przeniesiony na gorsze stanowisko pracy. W 1987 był uczestnikiem Ogólnopolskiego Kongresu KPN w Krakowie. Wielokrotnie zatrzymywano go i przesłuchiwano. Do 9 października 1984 roku był rozpracowywany przez Wydział III Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpoznania "Gniazdo".

Od 1994 roku był prezesem Krakowskiego Oddziału Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 "Jaworzniacy", członkiem Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, od 1996 roku sekretarzem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, a także współzałożycielem Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989.

Za wierną służbę niepodległej Rzeczypospolitej odznaczono go m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Krzyżem Niezłomnych.

Stanisław Palczewski był człowiekiem niezwykle skromnym, szczerze oddanym najwyższym ideałom, zawsze chętnym do pomocy bliźnim. Umarł w otoczeniu najbliższej rodziny.

Jerzy Bukowski

**********

W dniu 6 października 2014 r. na Cmentarzu Batowickim w Krakowie, odbył się pogrzeb śp. Stanisława Palczewskiego, członka młodzieżowej organizacji antykomunistycznej Związku Młodzieży Polski Walczącej. Więziony od 1952 do 1956 roku w więzieniach Jaworzna, Wiśnicza i w Strzelcach Opolskich.Współzałożyciel krakowskiego oddziału Ruchu Oporu Praw Człowieka i Obywatela i Konfederacji Polski Niepodległej.W czasie stanu wojennego internowany w więzieniu w Wiśniczu. Członek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956, Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" Obszaru Południowego w Krakowie, współpracował z Porozumieniem Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą Świętą w kaplicy cmentarnej, w asyście licznych pocztów sztandarowych i zgromadzonych licznie członków rodziny, kombatantów i przyjaciół. Po odprowadzeniu trumny ze zmarłym na miejsce pochówku z pożegnalnymi przemówieniami wystąpili panowie Jan Jarosz (POKiN) i Ryszard Bocian (KPN).

Cześć Jego Pamięci.

tekst Jacek Janiec
fot. Małgorzata Janiec

**********

ta informacja posiada w swojej galerii zdjęć:  6  na stronach:  1
wstecz
PAŃSTWA KOMENTARZE
Środowisko Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich" w Krakowie z pełnymi honorami żegna naszego serdecznego przyjaciela. 2014-10-02 18:05:19
~ AK Lwów
Naszemu zasłużonemu członkowi Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" Obszaru Południowego w Krakowie oddajemy należny Mu Hołd! 2014-10-02 09:14:09
~ WiN Kraków
PROSZĘ DODAĆ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
Kod antyspamowy
               Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila