start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
14.12.2017
Nowa Rada Muzeum AK

12 grudnia 2017 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum AK V kadencji. Rada liczy 15 członków i jest powoływana na czteroletnią kadencję. Jej przewodniczącym został Andrzej Kulig – zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.


Na fot. Andrzej Kulig - przewodniczący Rady Muzeum AK

Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Krakowa po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Małopolskiego. W skład Rady wchodzą osoby wskazane przez organizatorów Muzeum (po 2 kandydatów Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego) oraz osoby wskazane przez stowarzyszenia naukowe i twórcze oraz fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum, dyrektora muzeum oraz samą radę.

Rada jest upoważniona do sprawowania nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, oceniania działalności Muzeum na podstawie przedłożonego przez Dyrektora sprawozdania rocznego oraz opiniowania rocznego planu działalności.

Spośród swoich członków w drodze głosowania Rada wybiera przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Rady Muzeum V kadencji został dr hab. Andrzej Kulig, a wiceprzewodniczącymi zostali: Kazimierz Barczyk, płk Tadeusz Bieńkowicz ps. „Rączy”, prof. Jan Duda.

Pełny skład Rady Muzeum AK V kadencji:

Kazimierz Barczyk – prawnik, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,
płk Tadeusz Bieńkowicz ps. „Rączy” – żołnierz Armii Krajowej,
mjr adw. Ryszard Brodowski  – żołnierz Armii Krajowej, prezes Zarządu Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
prof. Jacek Chrobaczyński – historyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
prof. Jan Duda – inżynier, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, radny Województwa Małopolskiego,
Zbigniew Ferczyk – żołnierz Armii Krajowej, działacz „Solidarności”,
prof. Tomasz Gąsowski – historyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Wojciech Grzeszek – Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, radny Województwa Małopolskiego,
dr Maciej Korkuć – historyk, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie,
mjr Jerzy Krusenstern ps. „Tom”  - żołnierz Armii Krajowej, przewodniczący Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
dr hab. Andrzej Kulig, prof. UJ – prawnik, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta,
prof. Andrzej Krzysztof Kunert – historyk,
Katarzyna Olesiak – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa,
Małgorzata Radwan-Ballada – lekarz, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego,
prof. Leszek Żukowski ps. „Antek” - major, żołnierz Armii Krajowej, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Oprac: Piotr Koziarz

wstecz
PROSZĘ DODAĆ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
Kod antyspamowy
 



              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila