start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
29.12.2017
Zmarł Piotr M. Boroń

Był wieloletnim pracownikiem Muzeum AK w Krakowie, a w latach 2001-2008 wicedyrektorem instytucji. Przez ostatnie lata odpowiedzialny m.in. za kontakty ze środowiskami kombatanckimi.

Piotr Maria Boroń zmarł 28 grudnia 2017 w wieku 62 lat. Był zasłużonym działaczem niepodległościowym: współpracował m.in. z Komitetem Obrony Robotników, Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Instytutem Katyńskim, NSZZ „Solidarność”. Szczególnie zaangażowany w kultywowanie pamięci o marszałku Józefie Piłsudskim, był jednym z inicjatorów powołania Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Prowadził działalność wydawniczą i informacyjną. Internowany w dniu ogłoszenia stanu wojennego spędził ponad 2 miesiące w aresztach.

W ustanowionym w 2000 roku Muzeum Armii Krajowej w latach 2001-2008 zajmował stanowisko wicedyrektora ds. naukowych. Prowadził działalność utrwalającą pamięć o czynie niepodległościowym okresu I wojny światowej oraz działalności konspiracyjnej w okresie II wojny światowej.

_______________________

Pożegnaliśmy śp. Piotra Marię Boronia, Przyjaciela, Patriotę, szlachetnego i wrażliwego Człowieka rozumiejącego znaczenie słowa przyjaźń. Uczestnika wielu ruchów niepodległościowych, działacza „Solidarności”, wicedyrektora naszego Muzeum w latach 2001-2008, prawnika, historyka z powołania, muzealnika i artystę metaloplastyka.

Dokonania Piotra ukazuje wystawa okolicznościowa ustawiona w holu naszego Muzeum. Prezentowane w gablocie odznaczenia, dyplomy i wydawnictwa ilustrują Jego najważniejsze dokonania. Gablota powstała staraniem Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Muzeum AK.

Piotr był kontynuatorem idei piłsudczykowskich: uczestnikiem Krakowskiego Związku Legionistów Polskich i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, współzałożycielem Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego (1988) i jego wieloletnim prezesem.

Jego staraniom zawdzięczamy reaktywowanie Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Był komendantem II Marszu.

Był członkiem Komitetu Obrony Robotników i Studenckiego Komitet Solidarności, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Instytutu Katyńskiego, Klubów Służby Niepodległości.

Od pierwszych dni włączył się w tworzenie NSZZ „Solidarność”. Był pracownikiem sekcji kultury Regionu Małopolska (1980-1981). Internowany w stanie wojennym (Wiśnicz, Załęże). Przez kilka ostatnich lat przewodniczył Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w naszym Muzeum. Stawał w obronie krzywdzonych.

Zaprojektował ponad 30 tablic pamiątkowych, odznak i sztandarów (m.in. w krakowskim kościele oo. kapucynów: bp. W. Bandurskiego, o. K. Lenczowskiego, gen. K. Sosnkowskiego, gen. J. Olszyny-Wilczyńskiego, J. Piłsudskiego, gen. Z. Zielińskiego, płk. A. Eplera). Po odzyskaniu niepodległości od 1989 r. doprowadził do przywrócenia w Krakowie tablic, zniszczonych przez okupantów Polski bądź przez władze komunistyczne.

Współpracował z Rządem RP w Londynie, za co przez Prezydenta RP na Uchodźstwie został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Większość swojego zawodowego życia poświecił Muzeum Armii Krajowej. Uczestniczył w jego tworzeniu, a w latach 2001-2008 był wicedyrektorem. To m.in. jego staraniom (obok kombatantów: por. Ryszarda Ciepieli ps. „Wilk”, ppłk. Kazimierza Kemmera ps. „Halny”, gen. Bohdana Zielińskiego ps. „Tytus” oraz przedstawicieli władz państwowych: premiera Jerzego Buzka, ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego  oraz Przewodniczącego Rady Muzeum Kazimierza Barczyka) Muzeum zawdzięcza pozyskanie i prezentację unikatowej kolekcji broni palnej zebranej w Kanadzie przez żołnierza Armii Krajowej dr. Stanisława Wcisło ps. „Vis”. Był jednym z najlepszych historyków tego Muzeum. Jest autorem prawie 200 biogramów opublikowanych na stronie internetowej.

Został uhonorowany między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wolności i Solidarności i statuetką "Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności" oraz wieloma medalami i odznakami w tym  Austriackim Czarnym Krzyżem.

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 28 grudnia 2017 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Kolegiacie św. Anny i na cmentarzu przy ul Bieżanowskiej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej RP z zachowaniem pełnego ceremoniału wojskowego.

Piotr będzie dla nas zawsze niedoścignionym wzorem do naśladowania.

_______________________

Relacja z pogrzebu, tekst i fotografie: Robert Springwald

wstecz
PAŃSTWA KOMENTARZE
Stowarzyszenie Inspektoratu ,,Maria" 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej żegna Piotra Marię Boronia! 2018-01-11 20:02:47
~ 106 DP AK
Cześć Jego Pamięci! Znałem Piotra, był dobrym człowiekiem i Patriotą. 2018-01-09 21:19:22
~ Piotr Hlebowic
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Na wieku wieków. Amen 2018-01-08 14:36:45
~ K. Wojakowski
[*] ... 2017-12-29 20:17:40
~ *
Żegnaj, Człowieku pełny ideałów... 2017-12-29 17:31:52
~ Krzysztof
PROSZĘ DODAĆ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
Kod antyspamowy
               Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila