start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
INWESTYCJA  >  SZCZEGÓŁY
11.09.2012
Kolejna Rada Budowy Ekspozycji Stałej

Jak w każdy wtorek, 11 września 2012 r. ponownie zebrała się Rada Budowy Ekspozycji Stałej Muzeum AK. Jej celem jest koordynacja i nadzór nad kolejnymi etapami prac nad wystawą. Są one dalece zaawansowane, a ostatecznym celem tych szeroko zakrojonych działań jest prezentacja obrazu polskiego podziemia wraz z jego genezą duchową oraz patriotycznym dziedzictwem. Wspomniana wyżej wystawa zostanie uroczyście otwarta 27 września 2012 r., w Dniu Polskiego Państwa Podziemnego.

W sali konferencyjnej znalazło się grono eksperckie, w skład którego wchodzili specjaliści z zakresu sztuk pięknych, wystawiennictwa i architektury, przedstawicielka jednego z organizatorów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz grupa pracowników Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie.

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Muzeum Armii Krajowej Adam Rąpalski. Nieopodal zasiedli: kpt. Jerzy Krusenstern, Prezes Oddziału Krakowskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK, członek Rady Muzeum AK, Antoni Sielecki, wiceprezes zarządu Inspektoratu "Maria" (obaj jako przedstawiciele środowisk kombatanckich, czynnie wspierających prace nad powstaniem wystawy), Barbara Chęcińska, reprezentująca Departament Inwestycji Regionalnych UMWM, konsultant Muzeum AK prof. zw. dr hab. Jacek Cupryś (Wydział Architektury Wnętrz ASP Kraków), arch. Ryszard Jurkowski (AIR Jurkowscy-Architekci Sp. z o.o.), artysta-plastyk Attila Jamrozik oraz dr inż. Krzysztof Wielgus i mgr inż. Karol Chajdys (obaj z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej). Na spotkanie przybyli także pracownicy i kooperanci najważniejszego wykonawcy inwestycji, firmy Deko-Bau z przedstawicielem tego konsorcjum, Piotrem Lasko na czele. Spośród projektantów w dyskusji brał udział Jerzy Jagoda. Na miejscu byli także: Tadeusz Żaba, zastępca dyrektora Muzeum, Anna Radecka, główny inwentaryzator Muzeum AK, Andrzej Madej, kierownik działu administracji i pracownicy tegoż działu: Małgorzata Kania i Marcin Kowal. Obecna była też archiwistka Liliana Kaczor.

Podczas posiedzenia przekazano informacje o tempie realizacji inwestycji, ustalono kolejne terminy i podjęto szereg decyzji odnośnie następnych etapów prac. Wśród najważniejszych spraw omawianych na posiedzeniu znalazły się m.in.: harmonogram finansowy przedsięwzięcia, szynoprzewody i kioski multimedialne (wszystkie zamontowane), ścianki ekspozycyjne (w całości postawione), montaż systemu oświetleniowego (zaplanowany po zakończeniu wyklejania materiałów na planszach, przy zachowaniu umiejętnej reżyserii światła – ważnego elementu wystawienniczego), montaż systemu informacyjnego (został zaplanowany na sam koniec prac, już po zakończeniu prac graficznych) oraz prace porządkowe (wykona je specjalistyczna firma). Rozważane było także wprowadzenie zmianowości w pracach montażowych, jednak poprzestano na zapowiedzi ich intensyfikacji, bez zmian strukturalnych w organizacji pracy. W zakresie robót instalacyjnych planuje się fugowanie płytek. Podczas narady zebrani kontynuowali sprawy: siatek maskująco-ochronnych (w tym zakresie padła propozycja wykorzystania wykonanych już elementów jako nośników graficznych), balonu jako formy promocji (szczegółowe ustalenia nastąpią w terminie późniejszym), tłumaczenia i klejenia tekstów na planszach (prace są zaawansowane), produkcji środków multimedialnych (znajdują się na ukończeniu) a także zagadnienie "osi czasu" (zachowanie ustalonego wcześniej terminu ukończenia). Sprecyzowano ponadto termin umieszczenia eksponatów w gablotach oraz dopracowano sposoby jej ekspozycji (odmienne dla broni i archiwaliów). Za bardzo ważne uznano wykonane już wielkogabarytowe rekonstrukcje historyczne. Oceniono poziom ich wykonania i podjęto decyzje co do szczegółowych sposobów ich wyeksponowania.

Członkowie Rady Budowy Ekspozycji Stałej, poza zebraniem za stołem prezydialnym w sali konferencyjnej, tradycyjnie odbyli wizję lokalową, stanowiącą niezbędne uzupełnienie obrad na II p., na poziomach 0 oraz -1, gdzie trwają prace montażowe ekspozycji stałej.

tekst i fot. Artur Jachna

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila