start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
WYDARZENIA KOMBATANCKIE  >  SZCZEGÓŁY
02.09.2015
70. rocznica powołania Zrzeszenia WiN

W dniu 2 września 2015 r. w Muzeum Armii Krajowej im. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie odbyły się uroczystości poświęcone powstania Zrzeszenia WiN.

Na przebieg uroczystości składała się modlitwa kapelana organizacji niepodległościowych o. Jerzego Pająka, zaprzysiężenie przyjętych nowych członków "WiN", wspomnienie pana Franciszka Batorego brata Józefa Batorego z IV Zarządu WiN zabitego przez oprawców PRL-u i prezentacja książki pani Jedlińskiej-Adamus, obecnie wydawcy Tygodnika "Nasza Polska", córki Władysława Jedlińskiego oficera Armii Krajowej i członka kierownictwa "WiN" do spraw wywiadu, aresztowanego i skazanego na wieloletnie więzienie.

70 lat temu - 2 września 1945 r. - powstało Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość". Była to największa organizacja podziemna walcząca z komunizmem, utworzona na bazie struktur Armii Krajowej. Z tej okazji w Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila", właśnie w dniu powołania, odbyło się uroczyste spotkanie członków i sympatyków Zrzeszenia WiN. Spotkanie, tradycyjnie rozpoczęto modlitwą Kapelana Środowisk Kombatanckich i Niepodległościowych - Ojca Jerzego Pająka.

Modlitwa w 70 rocznicę powstania WiN

Ty, któryś słowem z mocy światła stworzył,
Cóż życie w ziemię, w morze, w nieba włożył!
Oto Twe dzieci modlą się do Ciebie:
Ojcze nasz wieczny, któryś jest w niebie.
Tymi słowami, z dziewiętnastowiecznej polskiej pieśni wznosimy nasze pokorne serca ku Tobie, Boże, któryś jest Stwórcą, Panem i Ojcem wszystkiego i wszystkich. W 70-tą rocznicę powstania WiN naprzód dziękujemy Ci, Boże, że natchnąłeś Twym Duchem, mądrością, odwagą i wiarą wielu wspaniałych Polaków, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie poszli na ugody z narzuconym nam systemem antypolskim, antychrześcijańskim, antyludzkim, ale z odwagą powiedzieli: "nie".
O to Królestwo, prawdy, światła, cnoty,
Gdzie przysną więzy błędu i ciemnoty,
W ogniu miłością spłoną niepokoje,
O to prosimy: przyjdź królestwo Twoje.
Boże prawdy! Ludzie WiN domagali się, by Armia Czerwona i NKWD opuściły Polskę. Sprzeciwili się prześladowaniom politycznym i dewastacji naszego kraju przez wojska sowieckie.Odrzucili ustalone w Jałcie, niesprawiedliwe granice Polski.
Chcieli stworzyć Polską Armię, niezależną od ZSRR.Domagali się powszechnej edukacji i reformy rolnej. Panie,czy domagali się czegoś niestosownego? Organizacja WiN niosła w sobie pragnienie i przekonanie prawie wszystkich Polaków, którzy chcieli Polski przedwrześniowej. O taką Polskę walczyli. Za taką Polskę oddawali swoje młode życie. Zdecydowanie jednak odrzucili ustalenia porządku teherańsko-jałtańskiego. Dlatego, mimo zakończenia II wojny światowej, postanowili kontynuować zakonspirowana walkę, z narzuconym przez sowiecką machinę wojenną rządom obcych i kolaborantów. Tak trwało od 1945 d 1955 r.
Kiedy na s ludzi, zmysłów obłąkanie,
Ty kieruj sercem, rządź rozumem, Panie!
Jeżeli Ciebie mamy być godnymi,
Bądź wola Twoja w niebie i na ziemi.
Ty, Panie, wiesz, że okupant sowiecki postanowił za wszelką cenę usunąć tę przeszkodę, czyli WiN, aby nie utrudniała wprowadzaniu sowieckiej ideologii. Dlatego zastosował wszystkie metody swojej zabójczej i przewrotnej polityki. Znamy je, nie tylko z historii. Dziś wszystkich Winowców, którzy zostali zamordowani, którzy polegli z odniesionych ran czy tortur, wszystkich którzy odeszli na wieczna wartę, polecamy Ci, Panie. W Twoim domu jest mieszkań wiele.
Niech wszyscy cieszą się z Tobą.
Zaś ostatnie słowo naszej modlitwy, niech będzie takie:
Jeśli namiętność ślepa porwie wodze
Jeśli na ostrej padnie człowiek drodze,
Sądź nas, jak ojciec sądzi swoje syny!
Odpuść, jak braciom odpuszczamy winy.
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie...

Podczas spotkania pięciu nowych członków złożyło ślubowanie, zgodnie z tekstem roty ślubowania i ceremoniałem, jakie składali członkowie powstałego we wrześniu 1945 roku Zrzeszenia WiN oraz ucałowali sztandar organizacji. W czasie spotkania można było posłuchać wspomnień pana Franciszka Batorego, świadka procesu IV Zarządu WiN, a także zapoznać się z książką pani Marii Jedlińskiej-Adamus pt. "Bohaterowie i kaci. Moje wspomnienia".

Jeszcze tylko do końca miesiąca września można oglądać w Muzeum AK wystawę "Niezłomni/historie wyklęte". Całe spotkanie było bardzo uroczyste i wzruszające.Dziękujemy Dyrekcji Muzeum AK, szczególnie panu dyrektorowi dr Januszowi Mierzwie, za wsparcie organizacyjne, serdeczność jaką zawsze okazywał Zrzeszeniu WiN.

Po uroczystości można było nabyć Miesięcznik WiN" Orzeł Biały", Zeszyty Historyczne "WiN" oraz okolicznościową kartę pocztową Poczty Polskiej poświęconą Zrzeszeniu "WiN".

tekst Małgorzata i Jacek Janiec
zdjęcia Józef Wieczorek

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila