start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
WYDARZENIA KOMBATANCKIE  >  SZCZEGÓŁY
20.11.2016
Pożegnanie kpt. Zofii Leszczyńskiej

Kpt. mgr Zofia Leszczyńska z domu Hora, żołnierz Armii Krajowej w latach 1943-1944, urodziła się 2 kwietnia 1926 r. w Tarnowie, w rodzinie inteligenckiej. W czasie okupacji niemieckiej mieszkała w Drzewcu koło Nałęczowa. Do średniej szkoły uczęszczała w Lublinie. Studia wyższe ukończyła na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskując tytuł magistra filozofii w zakresie historii. W trakcie studiów podjęła pracę w Państwowym Muzeum na Majdanku, z którym związana była przez cały czas pracy zawodowej. Utrzymywała kontakty z żyjącymi jeszcze byłymi więźniami obozu Koncentracyjnego na Majdanku i zbierała informacje o konspiratorach z okresu okupacji niemieckiej II wojny światowej i powojennej sowieckiej. Gromadziła w Muzeum dokumenty o ludziach działających na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.

Do Związku Żołnierzy Armii Krajowej należała od 1989 roku. Od 2004 r. pełniła funkcję przewodniczącej ZŻAK Oddziału w Lublinie, była członkiem Zarządu Głównego i  zastępcą przewodniczącego ZG ZŻAK  w Krakowie, była również przewodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego. Istotną częścią jej patriotycznej pracy była działalność publicystyczna. Jest autorką wielu publikacji dokumentujących losy skazanych żołnierzy AK, patriotów okresu okupacji niemieckiej i powojennego zniewolenia. Do tych publikacji należą miedzy innymi:

- „Straceni na Zamku Lubelskim. Dokumenty procesu 11 żołnierzy AK straconych w kwietniu 1945”, wyd. z 1995 r.
- „Ginę za to co najbardziej człowiek ukochać może”, tom I,  wyd. z 1998 r, tom II, wyd. z 2003 r.
- obszerne noty biograficzne członków organizacji niepodległościowych na Lubelszczyźnie skazanych na karę śmierci przez sądy wojskowe w latach 1944-1955
- „Prokuratorzy i sędziowie lubelskich sądów wojskowych 1944-1955” wyd. z 2006 r.
Wydała  także „Obwieszczenia śmierci w dystrykcie lubelskim”.

Zofia Leszczyńska jest autorką wielu artykułów o wyżej wymienionej tematyce zamieszczonych w znaczących czasopismach, w tym w „BIULETYNIE AK”  Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Była inicjatorką powstania „Ściany Pamięci” na kaplicy cmentarnej przy ul. Unickiej, na której wmurowano 290 tablic upamiętniających nazwiska mieszkańców Lubelszczyzny, którzy zginęli w latach II wojny światowej w obozach niemieckich i łagrach sowieckich oraz katowniach gestapo, NKWD i UB. Była inicjatorką budowy Panteonu Żołnierzy Wyklętych, monumentalnego pomnika na cmentarzu przy ul. Unickiej. Na tablicy pomnika umieszczono informację „W hołdzie pogrzebanym  bezimiennie, więzionym i zamordowanym na Zamku Lubelskim za działalność niepodległościową w latach 1944-1954”.  

Niosła pomoc socjalną i w innych formach członkom rodzin żołnierzy AK i innym osobom potrzebującym. Miała bliskie kontakty z innymi organizacjami kombatanckimi: WiN, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej i Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego. Współpracowała z władzami Województwa Lubelskiego i Miasta Lublina oraz z Instytutem Pamięci Narodowej. W dniu 31 marca 2016 r. obchodziła jubileusz 90-lecia zorganizowany w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie.

Za działalność zawodową, patriotyczną i społeczną została wielokrotnie odznaczona, w tym:

- Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
- Krzyżem Armii Krajowej,
- Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,

Otrzymała tytuł Kustosza Pamięci Narodowej i została mianowana na stopień wojskowy kapitana.
Zmarła w Lublinie w dniu 20 października 2016 roku.

W zmarłej pani kpt. mgr Zofii Leszczyńskiej utraciliśmy wielkiego polskiego patriotę, działacza naszego Związku, społecznika i koleżankę.

Tekst: Alicja Samborska - Przewodnicząca Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila