start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
MUZEUM  >  PRZETARGI I OFERTY PRACY  >  SZCZEGÓŁY
23.11.2018
Znak sprawy: MAKI.271.2.2018

Muzeum Armii Krajowej zaprasza do składania ofert w zamówieniu publicznym udzielanym w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) zwaną dalej ustawą.

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.11.2018

Regulamin i załączniki

Formularz oferty i załączniki

**

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu:

Wyjaśnienie treści regulaminu


W związku z otwarciem ofert w postępowaniu poniżej zamieszczamy informację z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy oraz wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5

Oświadczenie - grupa kapitałowa

*dodano w dn. 03.12.2018 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacjo o wyborze

*dodano w dn. 06.12.2018 r.

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila