start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
WYSTAWY  >  WYSTAWY CZASOWE
  WYSTAWY CZASOWE MUZEUM AK
Piękna Niepodległa
Czas trwania: od  2018-03-08 do  2018-12-31
W organizacjach niepodległościowych, niemal od początku ich istnienia, działały kobiety. Pełniły funkcje kurierek, zajmowały się przygotowywaniem materiałów wybuchowych, ale także czynnie uczestniczyły w akcjach bojowych. Kiedy wybuch Wielkiej Wojny przyniósł szansę odzyskania upragnionej od pokoleń niepodległości, kobiety – tak samo jak mężczyźni – rozumiały, że nie da się kupić jej „za dwa grosze i dwie krople krwi”.   więcej >>
  WYSTAWY CZASOWE - ARCHIWUM
Burza zaczęła się na Wołyniu
Czas trwania: od  2014-01-28 do  2014-03-31
Wystawa planszowa przybliżająca walkę Armii Krajowej na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Ukazuje dramatyczne losy Polaków na Wołyniu pod dwoma okupacjami: sowiecką i niemiecką oraz zbrodnie ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności, rozwój konspiracji cywilnej i wojskowej, sformowanie i walkę 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, aż po tragiczny epilog - rozbrojenie wołyńskiej dywizji przez Sowietów.   więcej >>
Pamiątki mjr. Jana Górskiego
Czas trwania: od  2013-11-11 do  2014-01-18
Na wystawie można zobaczyć dokumenty i pamiątki ilustrujące życie i walkę mjr. Jana Górskiego, jednego z najwybitniejszych cichociemnych, współtwórcy tej formacji wojskowej.   więcej >>
Kobiety w Powstaniu Warszawskim
Czas trwania: od  2013-08-01 do  2013-08-31
Wystawa przygotowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie na 24 planszach przedstawia losy kobiet w Powstaniu Warszawskim i po jego zakończeniu.   więcej >>
Rzeź Wołyńska
Czas trwania: od  2013-07-10 do  2013-09-10
Wystawa ukazuje na 16 planszach genezę, przebieg oraz skutki ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, na Lubelszczyźnie i Polesiu w czasie II wojny światowej.   więcej >>
Marynarka Wojenna RP w 95. rocznicę utworzenia
Czas trwania: od  2013-04-18 do  2013-06-30
Efektem współpracy Muzeum AK z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni jest otwarta 18 kwietnia w Muzeum Armii Krajowej wystawa pn. "Marynarka Wojenna RP w 95. rocznicę utworzenia", na której pokazano m.in. unikatowe pamiątki po ORP "Sęp".   więcej >>
5 Krakowska Drużyna Harcerska i jej Sztandar
Czas trwania: od  2013-04-14 do  2013-05-31
Uroczystość zaprzysiężenie pocztów sztandarowych stała się okazją do zaprezentowania krakowianom historii jednej z najstarszych polskich drużyn harcerskich. Plansze ustawione na dziedzińcu Muzeum AK prezentują historię 5 Krakowskiej Drużyny Harcerskiej.   więcej >>
Kanadyjska kolekcja broni dr. Stanisława Wcisły
Czas trwania: od  2013-02-14 do  2017-12-31
Kanadyjska kolekcja broni dr. Stanisława Wcisły liczy 193 sztuki broni długiej oraz 49 sztuk broni krótkiej, kilkanaście bagnetów, a także hełmy oraz inne drobne elementy ekwipunku. Na wystawie zaprezentowano najważniejszą część kolekcji - broń strzelecką.   więcej >>
Galeria Krysiaków
Czas trwania: od  2012-01-18 do  2012-06-30
"Krysiacy" to żołnierze oddziałów por. Jana Borysewicza ps. "Krysia", które w lipcu 1944 r. liczyły ponad 1000 żołnierzy. Działały w powiecie lidzkim województwa Nowogródzkiego. Wystawa "Galeria Krysiaków" w auli Muzeum Armii Krajowej składa się z pamiątek, stanowiących dar serca Krysiaków z całej Polski.   więcej >>
In the air on the air
Czas trwania: od  2011-11-18 do  2012-11-13
"In the air on the air" to tytuł wystawy, której tematem są walki lotnictwa alianckiego na południu Polski w końcowym okresie II wojny światowej. Częste zrzuty dla Armii Krajowej w sposób znaczący zaopatrywały walczących w broń. Cichociemni przedostający się drogą lotniczą do kraju byli nieocenioną pomocą. Na wystawie oprócz pamiątek, mundurów i oporządzania zostały pokazane historie załóg, którym nie było dane powrócić do macierzystych lotnisk.   więcej >>
Z Londyńskich Zbiorów Polskiego Państwa Podziemnego
Czas trwania: od  2011-09-26 do  2012-08-08
Wielkoformatowe wydruki zdjęć i dokumentów pokazują martyrologię narodu polskiego, działania Armii Krajowej w okupowanym kraju oraz szkolenie i walkę cichociemnych. Wśród eksponatów są m.in. mundur gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, kombatancki mundur cichociemnego Stanisław Kolasińskiego, spisana na pożółkłej już kartce przysięga AK i opaska żołnierza AK.   więcej >>
Polskie Państwo Podziemne przeciwko broni V
Czas trwania: od  2009-09-27 do  2009-12-13
Wystawa współorganizowana przez Muzeum Armii Krajowej dokumentuje działania Polskiego Państwa Podziemnego mające na celu przekazanie aliantom materiałów dotyczących niemieckiej broni rakietowej V, opracowanej przez Niemców w czasie II wojny światowej i wprowadzonej do działań pod koniec wojny.   więcej >>
Taka piękna to Armia była...
Czas trwania: od  2009-08-31 do  2009-10-31
Historia, a zwłaszcza jej polityczne interpretacje potraktowały tę armię, wyjątkowo niesprawiedliwie. Oceniana z fałszywej perspektywy wrześniowej klęski. A przecież w oczach ówczesnych Polaków była to armia piękna. Armia, która wywalczyła granice państwa, dała zwycięstwo w wojnie z Sowietami i bezcenną, pomoc w odbudowie kraju. To jej kadra, mit i tradycja stworzyła Armię Krajową, Polskie Państwo Podziemne i wkład w zwycięstwo na frontach wielkiej wojny.   więcej >>
Muzeum Armii Krajowej - krajobraz pamięci
Czas trwania: od  2008-06-26 do  2009-05-31
Wystawa prac projektowych studentów III roku kierunku Architektura Krajobrazu, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Zaprezentowano najlepsze projekty rewitalizacji terenów dawnego Zespołu Aprowizacyjnego Twierdzy Kraków otaczającego zmodernizowane Muzeum AK. Projekty są efektem półrocznej pracy studentów w Instytucie Architektury Krajobrazu, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego prof. PK., dr inż. arch. Jadwigi Środulskiej - Wielgus, dr inż. arch. Krzysztofa Wielgusa, mgr inż. arch. Wojciecha Rymszy - Mazura i mgr inż. arch. kraj. Karola Chajdysa. Wystawa projektów zdobi korytarz pierwszego piętra Muzeum AK.   więcej >>
Konfederacja Polski Niepodległej w walce o niepodległą Polskę 1979-1991
Czas trwania: od  2008-04-24 do  2008-12-31
KPN została zawiązana 1 września 1979 roku w Warszawie. Podstawowym jej celem było wywalczenie pełnej niepodległości Polski. Założycielami nowej partii byli większości działacze Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, na czele z Leszkiem Moczulskim.   więcej >>
"Stawiliśmy opór..." Organizacje młodzieżowe z terenu Małopolski w antykomunistycznej konspiracji 1944/45 - 1956
Czas trwania: od  2008-04-17 do  2009-05-31
Wystawa jest hołdem składanym młodym ludziom, którzy właściwie odczytali zagrożenie jakie niosła za sobą sowietyzacja Polski. Wielu z nich za swoją odwagę i głęboki oparty na ideałach harcerskich patriotyzm zapłaciło latami więzienia spędzonymi w obozie w Jaworznie.   więcej >>
Polskie Państwo Podziemne - Podziemna Solidarność
Czas trwania: od  2007-12-13 do  2008-01-18
Na wystawie przedstawione zostały eksponaty i pamiątki związane z obu Podziemiami. Zaprezentowano m.in. powielacz, który w czasie wojny służył żołnierzom AK Zgrupowania "Żelbet", a w latach osiemdziesiątych "Solidarności". W gablotach wyłożono przedmioty związane z działalnością AK i "Solidarności". Można zobaczyć radioodbiorniki, powielacze, nadajniki radiowe (m.in. krakowskiego Radia "Solidarność"). Dramatyczną pamiątką są pieczątki z ośrodka dla internowanych w Kamiennej Górze, zlokalizowanego w barakach obozowych będących w czasie II wojny światowej filią niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Ilustracją życia codziennego są kratki żywnościowe, ulotki, prasa poziemna, legitymacje i zdjęcia z tamtych czasów. Wystawę wzbogacają obrazy i grafiki S. Lewczuka, L. Sobockiego i W. Śniadeckiego.   więcej >>
W świecie dawnych żaglowców
Czas trwania: od  2007-10-11 do  2008-03-20
Wystawa przedstawia historię rozwoju żeglarstwa od czasów starożytności po nam współczesne. Prezentowane konstrukcje okrętów i statków z napędem wiatrowym są ilustrowane historycznymi i współczesnymi modelami jednostek pływających, obrazami, grafikami, rycinami i rysunkami przedstawiającymi żaglowce, ich założenia konstrukcyjne i funkcjonalne. Na ekspozycji znajdą się: stara broń, wyposażenie nawigacyjne i mapy, oprzyrządowanie żeglarskie, elementy takielunku oraz oflagowanie okrętów. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.   więcej >>
Nie tylko AK - dla Ciebie Polsko
Czas trwania: od  2007-09-06 do  2008-03-07
Wystawa na której prezentowane są mundury i broń żołnierza polskiego lat 1914 - 1945, pochodzące ze zbioru Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Warto zwrócić uwagę na ubiór i pamiątki Kapelana Legionów ojca Kosmy Lenczowskiego oraz chyba jedyny w Polsce mundur obrońcy Poczty Gdańskiej.   więcej >>
Hełmy, bagnety i oporządzenie żołnierskie w zbiorach Muzeum
Czas trwania: od  2007-05-31 do  2007-06-29
Poza bagnetami i hełmami na wystawie przedstawiono znaczną ilość oporządzenia żołnierskiego jak lornetki, pasy, raportówki, mapniki, manierki, menażki czy ładownice, od lat gromadzone w Muzeum dzięki darowiznom Kombatantów lub kolekcjonerów. Pamiątki te były lub mogły być wykorzystywane przez żołnierzy Armii Krajowej. Jest to wybór najciekawszych z nich, w tym wiele unikatowych, od lat gromadzonych w magazynach Muzeum AK.   więcej >>
Flotylle Rzeczne Marynarki Wojennej RP 1918-1939
Czas trwania: od  2007-03-02 do  2007-05-25
W okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce oprócz Marynarki Wojennej istniały także Flotylle Rzeczne, które uczestniczyły w walkach w 1919 i 1920 r. oraz podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Ich założeniem było działanie na wschodnich rubieżach i obrona granic. Na ziemiach wschodnich rzeki stanowiły naturalną zaporę dla sił wroga. Wystawa ukazuje historię tej mało znanej części składowej WP II Rzeczpospolitej.   więcej >>
wszystkich: 53 na stronach: 3   <<  1  2  3   >>
najnowsze              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila