start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
WYSTAWY  >  WYSTAWY CZASOWE
  WYSTAWY CZASOWE MUZEUM AK
Artysta szlaku nadziei. Stanisław Westwalewicz – żołnierz 2 Korpusu Polskiego w służbie sztuki.
Czas trwania: od  2017-02-14 do  2017-04-30
Stanisław Westwalewicz był żołnierzem 2 Korpusu, ale malował obrazy kojące ból i odwracające uwagę od wojennej zawieruchy. Wystawa obrazów zapowiada najważniejszą tegoroczną wystawę czasową "Z ziemi polskiej do włoskiej" o powiązaniach Armii Krajowej z 2 Korpusem Polskim.   więcej >>
Kanadyjska kolekcja broni dr. Stanisława Wcisły
Czas trwania: od  2013-02-14 do  2017-12-31
Kanadyjska kolekcja broni dr. Stanisława Wcisły liczy 193 sztuki broni długiej oraz 49 sztuk broni krótkiej, kilkanaście bagnetów, a także hełmy oraz inne drobne elementy ekwipunku. Na wystawie zaprezentowano najważniejszą część kolekcji - broń strzelecką.   więcej >>
  WYSTAWY CZASOWE - ARCHIWUM
Galeria Krysiaków
Czas trwania: od  2012-01-18 do  2012-06-30
"Krysiacy" to żołnierze oddziałów por. Jana Borysewicza ps. "Krysia", które w lipcu 1944 r. liczyły ponad 1000 żołnierzy. Działały w powiecie lidzkim województwa Nowogródzkiego. Wystawa "Galeria Krysiaków" w auli Muzeum Armii Krajowej składa się z pamiątek, stanowiących dar serca Krysiaków z całej Polski.   więcej >>
In the air on the air
Czas trwania: od  2011-11-18 do  2012-11-13
"In the air on the air" to tytuł wystawy, której tematem są walki lotnictwa alianckiego na południu Polski w końcowym okresie II wojny światowej. Częste zrzuty dla Armii Krajowej w sposób znaczący zaopatrywały walczących w broń. Cichociemni przedostający się drogą lotniczą do kraju byli nieocenioną pomocą. Na wystawie oprócz pamiątek, mundurów i oporządzania zostały pokazane historie załóg, którym nie było dane powrócić do macierzystych lotnisk.   więcej >>
Z Londyńskich Zbiorów Polskiego Państwa Podziemnego
Czas trwania: od  2011-09-26 do  2012-08-08
Wielkoformatowe wydruki zdjęć i dokumentów pokazują martyrologię narodu polskiego, działania Armii Krajowej w okupowanym kraju oraz szkolenie i walkę cichociemnych. Wśród eksponatów są m.in. mundur gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, kombatancki mundur cichociemnego Stanisław Kolasińskiego, spisana na pożółkłej już kartce przysięga AK i opaska żołnierza AK.   więcej >>
Polskie Państwo Podziemne przeciwko broni V
Czas trwania: od  2009-09-27 do  2009-12-13
Wystawa współorganizowana przez Muzeum Armii Krajowej dokumentuje działania Polskiego Państwa Podziemnego mające na celu przekazanie aliantom materiałów dotyczących niemieckiej broni rakietowej V, opracowanej przez Niemców w czasie II wojny światowej i wprowadzonej do działań pod koniec wojny.   więcej >>
Taka piękna to Armia była...
Czas trwania: od  2009-08-31 do  2009-10-31
Historia, a zwłaszcza jej polityczne interpretacje potraktowały tę armię, wyjątkowo niesprawiedliwie. Oceniana z fałszywej perspektywy wrześniowej klęski. A przecież w oczach ówczesnych Polaków była to armia piękna. Armia, która wywalczyła granice państwa, dała zwycięstwo w wojnie z Sowietami i bezcenną, pomoc w odbudowie kraju. To jej kadra, mit i tradycja stworzyła Armię Krajową, Polskie Państwo Podziemne i wkład w zwycięstwo na frontach wielkiej wojny.   więcej >>
Muzeum Armii Krajowej - krajobraz pamięci
Czas trwania: od  2008-06-26 do  2009-05-31
Wystawa prac projektowych studentów III roku kierunku Architektura Krajobrazu, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Zaprezentowano najlepsze projekty rewitalizacji terenów dawnego Zespołu Aprowizacyjnego Twierdzy Kraków otaczającego zmodernizowane Muzeum AK. Projekty są efektem półrocznej pracy studentów w Instytucie Architektury Krajobrazu, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego prof. PK., dr inż. arch. Jadwigi Środulskiej - Wielgus, dr inż. arch. Krzysztofa Wielgusa, mgr inż. arch. Wojciecha Rymszy - Mazura i mgr inż. arch. kraj. Karola Chajdysa. Wystawa projektów zdobi korytarz pierwszego piętra Muzeum AK.   więcej >>
Konfederacja Polski Niepodległej w walce o niepodległą Polskę 1979-1991
Czas trwania: od  2008-04-24 do  2008-12-31
KPN została zawiązana 1 września 1979 roku w Warszawie. Podstawowym jej celem było wywalczenie pełnej niepodległości Polski. Założycielami nowej partii byli większości działacze Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, na czele z Leszkiem Moczulskim.   więcej >>
"Stawiliśmy opór..." Organizacje młodzieżowe z terenu Małopolski w antykomunistycznej konspiracji 1944/45 - 1956
Czas trwania: od  2008-04-17 do  2009-05-31
Wystawa jest hołdem składanym młodym ludziom, którzy właściwie odczytali zagrożenie jakie niosła za sobą sowietyzacja Polski. Wielu z nich za swoją odwagę i głęboki oparty na ideałach harcerskich patriotyzm zapłaciło latami więzienia spędzonymi w obozie w Jaworznie.   więcej >>
Polskie Państwo Podziemne - Podziemna Solidarność
Czas trwania: od  2007-12-13 do  2008-01-18
Na wystawie przedstawione zostały eksponaty i pamiątki związane z obu Podziemiami. Zaprezentowano m.in. powielacz, który w czasie wojny służył żołnierzom AK Zgrupowania "Żelbet", a w latach osiemdziesiątych "Solidarności". W gablotach wyłożono przedmioty związane z działalnością AK i "Solidarności". Można zobaczyć radioodbiorniki, powielacze, nadajniki radiowe (m.in. krakowskiego Radia "Solidarność"). Dramatyczną pamiątką są pieczątki z ośrodka dla internowanych w Kamiennej Górze, zlokalizowanego w barakach obozowych będących w czasie II wojny światowej filią niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Ilustracją życia codziennego są kratki żywnościowe, ulotki, prasa poziemna, legitymacje i zdjęcia z tamtych czasów. Wystawę wzbogacają obrazy i grafiki S. Lewczuka, L. Sobockiego i W. Śniadeckiego.   więcej >>
W świecie dawnych żaglowców
Czas trwania: od  2007-10-11 do  2008-03-20
Wystawa przedstawia historię rozwoju żeglarstwa od czasów starożytności po nam współczesne. Prezentowane konstrukcje okrętów i statków z napędem wiatrowym są ilustrowane historycznymi i współczesnymi modelami jednostek pływających, obrazami, grafikami, rycinami i rysunkami przedstawiającymi żaglowce, ich założenia konstrukcyjne i funkcjonalne. Na ekspozycji znajdą się: stara broń, wyposażenie nawigacyjne i mapy, oprzyrządowanie żeglarskie, elementy takielunku oraz oflagowanie okrętów. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.   więcej >>
Nie tylko AK - dla Ciebie Polsko
Czas trwania: od  2007-09-06 do  2008-03-07
Wystawa na której prezentowane są mundury i broń żołnierza polskiego lat 1914 - 1945, pochodzące ze zbioru Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Warto zwrócić uwagę na ubiór i pamiątki Kapelana Legionów ojca Kosmy Lenczowskiego oraz chyba jedyny w Polsce mundur obrońcy Poczty Gdańskiej.   więcej >>
Hełmy, bagnety i oporządzenie żołnierskie w zbiorach Muzeum
Czas trwania: od  2007-05-31 do  2007-06-29
Poza bagnetami i hełmami na wystawie przedstawiono znaczną ilość oporządzenia żołnierskiego jak lornetki, pasy, raportówki, mapniki, manierki, menażki czy ładownice, od lat gromadzone w Muzeum dzięki darowiznom Kombatantów lub kolekcjonerów. Pamiątki te były lub mogły być wykorzystywane przez żołnierzy Armii Krajowej. Jest to wybór najciekawszych z nich, w tym wiele unikatowych, od lat gromadzonych w magazynach Muzeum AK.   więcej >>
Flotylle Rzeczne Marynarki Wojennej RP 1918-1939
Czas trwania: od  2007-03-02 do  2007-05-25
W okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce oprócz Marynarki Wojennej istniały także Flotylle Rzeczne, które uczestniczyły w walkach w 1919 i 1920 r. oraz podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Ich założeniem było działanie na wschodnich rubieżach i obrona granic. Na ziemiach wschodnich rzeki stanowiły naturalną zaporę dla sił wroga. Wystawa ukazuje historię tej mało znanej części składowej WP II Rzeczpospolitej.   więcej >>
Manierki Żołnierza Polskiego 1914 - 1945
Czas trwania: od  2006-04-25 do  2006-12-31
Wystawa "Manierki Żołnierza Polskiego 1914 - 1945 na tle innych armii z kolekcji Fundacji im. T. Kościuszki" ukazuje ponad sto najciekawszych egzemplarzy tego wyposażenia żołnierskiego z bodaj najobszerniejszej w Polsce jego kolekcji, nigdy dotąd publicznie nie zaprezentowanej.   więcej >>
Broń strzelecka z kolekcji dra Stanisława Wcisły
Czas trwania: od  2005-12-15 do  2007-09-30
Wystawa ukazuje sporą i reprezentatywną część wspaniałej kolekcji broni, latami gromadzonej w Kanadzie przez miłośnika i znawcę przedmiotu, żołnierza AK dra St. Wcisłę, który w 2001 r. podarował ją Muzeum AK. Prezentuje różnorodne typy długiej i krótkiej broni strzeleckiej wyprodukowane od początku XX w., mogące znajdować się na wyposażeniu żołnierzy polskich, w tym Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W większości są to unikaty, którymi chciałoby się poszczycić niejedno muzeum w Polsce.   więcej >>
Porwanie i proces Szesnastu
Czas trwania: od  2005-07-07 do  2005-12-23
Porwanie i proces szesnastu - Oskarżajcie nas wszystkich, nie tylko szesnastu... Prezentowana ekspozycja zawiera dwie zasadnicze części. Pierwsza pokazuje stosunki polsko-sowieckie w okresie od paktu Ribbentrop-Mołotow do Jałty. Druga, stanowiąca część główną prezentuje okoliczności porwania do Moskwy i tragi farsy - "procesu" Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego oraz sylwetki jego bohaterów.   więcej >>
Zgrupowanie Żelbet - 20 pp 6 DP AK
Czas trwania: od  2004-12-23 do  2005-12-30
Wystawa poświęcona zgrupowaniu Żelbet Armii Krajowej, obrazuje strukturę, historię i działania oraz walkę sześciu batalionów w garnizonie krakowskim AK (stanowiących gros jego sił) i czterech oddziałów partyzanckich w terenie, które odtwarzało 20 pułk piechoty 6 dywizji piechoty.   więcej >>
Maska przeciwgazowa żołnierza polskiego do 1945 roku
Czas trwania: od  2004-10-29 do  2004-12-15
Na wystawie ukazano różnorodność sprzętu ochrony przeciwgazowej świadczącą o ludzkiej pomysłowości w poszukiwaniu jak najlepszych technicznych rozwiazań, służących ochronie dróg oddechowych i oczu przed działaniem gazów trujących. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Fundacji im. T. Kościuszki w Krakowie.   więcej >>
Rysunki więzienne Stanisława Dąbrowy-Kostki
Czas trwania: od  2003-12-29 do  2004-10-15
Wystawa mieści 45 portretów rysowanych w latach 1946 -1949, podczas pobytu Stanisława Dąbrowy-Kostki w więzieniach Montelupich i we Wronkach. Większość rysunków - łącznie 42 prace powstałe od 18 października 1946 r. do 3 lutego 1947 r. - pochodzi z więzienia Montelupich, trzy ostatnie - datowane w 1949 - z Wronek. Autor rysował przeważnie grafitem ze zwyczajnego ołówka, czasem kredką, na kartkach zeszytu, na bibułkach do papierosów, na papierze pakowym z paczek przesyłanych więźniom przez bliskich.   więcej >>
Wojskowe busole polowe
Czas trwania: od  2003-10-14 do  2003-12-23
Wystawa "Wojskowe busole polowe ze zbioru Fundacji im. T. Kościuszki w Krakowie" jest pierwszą tego typu wystawą w Polsce a nawet w Europie. Zbiory takiego wyposażenia wojskowego jak np. busole, zegarki, manierki czy lornetki są unikatowe i nawet duże muzea wojskowe posiadają tylko po kilkanaście obiektów nie stanowiących uporządkowanych kolekcji. Wystawa obejmuje ponad 80 różnych busoli stanowiących wyposażenie 12 armii i choć daleko jej do kompletności, daje dość dobry przegląd tendencji rozwoju busoli polowych do połowy XX wieku.   więcej >>
wszystkich: 46 na stronach: 3   <<  1  2  3   >>
najnowsze              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila