start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
WYSTAWY  >  WYSTAWY CZASOWE
  WYSTAWY CZASOWE MUZEUM AK
Piękna Niepodległa
Czas trwania: od  2018-03-08 do  2018-12-31
W organizacjach niepodległościowych, niemal od początku ich istnienia, działały kobiety. Pełniły funkcje kurierek, zajmowały się przygotowywaniem materiałów wybuchowych, ale także czynnie uczestniczyły w akcjach bojowych. Kiedy wybuch Wielkiej Wojny przyniósł szansę odzyskania upragnionej od pokoleń niepodległości, kobiety – tak samo jak mężczyźni – rozumiały, że nie da się kupić jej „za dwa grosze i dwie krople krwi”.   więcej >>
  WYSTAWY CZASOWE - ARCHIWUM
Manierki Żołnierza Polskiego 1914 - 1945
Czas trwania: od  2006-04-25 do  2006-12-31
Wystawa "Manierki Żołnierza Polskiego 1914 - 1945 na tle innych armii z kolekcji Fundacji im. T. Kościuszki" ukazuje ponad sto najciekawszych egzemplarzy tego wyposażenia żołnierskiego z bodaj najobszerniejszej w Polsce jego kolekcji, nigdy dotąd publicznie nie zaprezentowanej.   więcej >>
Broń strzelecka z kolekcji dra Stanisława Wcisły
Czas trwania: od  2005-12-15 do  2007-09-30
Wystawa ukazuje sporą i reprezentatywną część wspaniałej kolekcji broni, latami gromadzonej w Kanadzie przez miłośnika i znawcę przedmiotu, żołnierza AK dra St. Wcisłę, który w 2001 r. podarował ją Muzeum AK. Prezentuje różnorodne typy długiej i krótkiej broni strzeleckiej wyprodukowane od początku XX w., mogące znajdować się na wyposażeniu żołnierzy polskich, w tym Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W większości są to unikaty, którymi chciałoby się poszczycić niejedno muzeum w Polsce.   więcej >>
Porwanie i proces Szesnastu
Czas trwania: od  2005-07-07 do  2005-12-23
Porwanie i proces szesnastu - Oskarżajcie nas wszystkich, nie tylko szesnastu... Prezentowana ekspozycja zawiera dwie zasadnicze części. Pierwsza pokazuje stosunki polsko-sowieckie w okresie od paktu Ribbentrop-Mołotow do Jałty. Druga, stanowiąca część główną prezentuje okoliczności porwania do Moskwy i tragi farsy - "procesu" Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego oraz sylwetki jego bohaterów.   więcej >>
Zgrupowanie Żelbet - 20 pp 6 DP AK
Czas trwania: od  2004-12-23 do  2005-12-30
Wystawa poświęcona zgrupowaniu Żelbet Armii Krajowej, obrazuje strukturę, historię i działania oraz walkę sześciu batalionów w garnizonie krakowskim AK (stanowiących gros jego sił) i czterech oddziałów partyzanckich w terenie, które odtwarzało 20 pułk piechoty 6 dywizji piechoty.   więcej >>
Maska przeciwgazowa żołnierza polskiego do 1945 roku
Czas trwania: od  2004-10-29 do  2004-12-15
Na wystawie ukazano różnorodność sprzętu ochrony przeciwgazowej świadczącą o ludzkiej pomysłowości w poszukiwaniu jak najlepszych technicznych rozwiazań, służących ochronie dróg oddechowych i oczu przed działaniem gazów trujących. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Fundacji im. T. Kościuszki w Krakowie.   więcej >>
Rysunki więzienne Stanisława Dąbrowy-Kostki
Czas trwania: od  2003-12-29 do  2004-10-15
Wystawa mieści 45 portretów rysowanych w latach 1946 -1949, podczas pobytu Stanisława Dąbrowy-Kostki w więzieniach Montelupich i we Wronkach. Większość rysunków - łącznie 42 prace powstałe od 18 października 1946 r. do 3 lutego 1947 r. - pochodzi z więzienia Montelupich, trzy ostatnie - datowane w 1949 - z Wronek. Autor rysował przeważnie grafitem ze zwyczajnego ołówka, czasem kredką, na kartkach zeszytu, na bibułkach do papierosów, na papierze pakowym z paczek przesyłanych więźniom przez bliskich.   więcej >>
Wojskowe busole polowe
Czas trwania: od  2003-10-14 do  2003-12-23
Wystawa "Wojskowe busole polowe ze zbioru Fundacji im. T. Kościuszki w Krakowie" jest pierwszą tego typu wystawą w Polsce a nawet w Europie. Zbiory takiego wyposażenia wojskowego jak np. busole, zegarki, manierki czy lornetki są unikatowe i nawet duże muzea wojskowe posiadają tylko po kilkanaście obiektów nie stanowiących uporządkowanych kolekcji. Wystawa obejmuje ponad 80 różnych busoli stanowiących wyposażenie 12 armii i choć daleko jej do kompletności, daje dość dobry przegląd tendencji rozwoju busoli polowych do połowy XX wieku.   więcej >>
Małopolanie w katyńskich dokumentach dr. Jana Robla
Czas trwania: od  2003-05-02 do  2003-06-30
Na wystawie prezentowane są kopie materiałów dotyczących 66 oficerów zamordowanych w Katyniu, a służbą wojskową lub działalnością cywilną związanych z Małopolską. Ukryte przez J. Robla przed Niemcami, a potem NKWD i bezpieką, zostały odnalezione w 1991 roku.   więcej >>
Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1945 roku
Czas trwania: od  2003-04-02 do  2003-04-30
Wystawa "Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku" dokumentuje losy poakowskiego podziemia broniącego ideałów Polski Niepodległej wobec sowietyzacji i zniewalania Kraju.   więcej >>
Obszar Lwowski ZWZ-AK
Czas trwania: od  2002-12-01 do  2005-11-30
Wystawa pt. "Obszar Lwowski ZWZ-AK", prezentuje dorobek wieloletnich starań o utrwalenie walki Armii Krajowej w Małopolsce Wschodniej w czasie II wojny światowej przez Żołnierzy AK Kresów Południowo-Wschodnich. Przedstawia ona liczne fotogramy, dokumenty ii inne pamiątki świadczące m.in. o heroicznych postawach Polaków, którzy z narażeniem życia pragnęli zaświadczyć o przynależności tych ziem do Macierzy.   więcej >>
Bagnety polskie 1918-1939 z kolekcji Ziemowita Lewickiego
Czas trwania: od  2002-10-24 do  2002-12-31
Początki rodzimej produkcji tego uzbrojenia sięgają 19 listopada 1918 roku, kiedy to Zarządzeniem Komendy Wojskowej zmieniono na polskie nazwy austriackich obiektów w Krakowie; tak przemianowano magazyny i warsztaty artyleryjskie mieszczące się przy ul. Rakowickiej w Krakowie na Zbrojownię nr 4 im. gen. Ludwika Bogusławskiego. W pierwszym okresie działalności Zbrojownia nr 4 wykonywała prace remontowe broni odziedziczonej po zaborcach, w tym zakresie wykonywano naprawy różnych modeli bagnetów do karabinów systemu Mannlicher produkcji austriackiej.   więcej >>
Pamiątki Powstań Narodowych z kolekcji Mariana Barbacha
Czas trwania: od  2002-03-01 do  2005-12-30
Marian Barbach urodził się 16 sierpnia 1926 r. w Kleczanowie k. Sandomierza. W lutym 1943 r. wstąpił w szeregi Armii Krajowej (zaprzysiężony jako "Kruk"; później przyjął pseudonim "Sten"). W konspiracji ukończył szkołę podoficerską. Brał czynny udział w Akcji "Burza" walcząc w składzie I. baonu 2. Pułku Piechoty Leg. AK m.in. 30 lipca 1944 r. w bitwie z Niemcami w rejonie Pielaszów-Wesołówka (na zachód od Sandomierza). Wojnę ukończył w stopniu kaprala WP, do dziś odmawiając przyjęcia przysługującego mu awansu na oficera. Od lat 60-tych jest kolekcjonerem "barwy i broni" i uznanym dziś ekspertem w dziedzinie historii wojskowości.   więcej >>
Losy Powstańców Warszawskich w dokumentach
Czas trwania: od  2001-12-01 do  2003-02-27
"Kim byłeś? Gdzie jesteś? Losy Powstańców Warszawskich w dokumentach" - to tylko z pozoru jeszcze jedna ekspozycja poświęcona największej i najdonioślejszej bitwie akcji "Burza". Głównym jej novum - nie tylko w skali naszego Muzeum - jest całkowita unikatowość pamiątek historycznych, które po raz pierwszy na niej są zaprezentowane. To największy, jaki dotychczas udało się komukolwiek zgromadzić, zbiór 157 oryginalnych legitymacji - zaświadczeń Żołnierzy Korpusu Warszawskiego Armii Krajowej. Prócz tych bezcennych, choć niepozornie wyglądających "kartoników", pokazujemy kilkaset innych dokumentów osobistych jeńców Stalagu XI B Fallingbostel - Żołnierzy Powstania i Żołnierzy Września 1939, które znajdują się w zbiorach Muzeum AK w Krakowie.   więcej >>
wszystkich: 53 na stronach: 3   <<  1  2  3   >>
najnowsze              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila